Trường Quốc tế Á Châu 3 năm liên tiếp “Chạy vì trái tim”...

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chạy vì trái tim 2019” với tư cách nhà tài trợ Kim cương.
Xem tiếp ...
Trường Quốc tế Á Châu 3 năm liên tiếp “Chạy vì trái tim”...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2019-2020...

Ngày 02/11/2019, Bậc Tiểu học IPS - Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2019-2020 tại 6 cơ sở tiểu học: Cộng Hòa, Cao...
Xem tiếp ...
Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2019-2020...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2019 - 2020...

Trong ngày 9/11/2019, Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2019 - 2020 tại khắp các cơ sở.
Xem tiếp ...
Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học 2019 - 2020...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Lễ hội Halloween 2019

Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào 31 tháng 10 hàng năm. Lễ hội được xem như một ngày tết và là lễ hội vui nhất trong...
Xem tiếp ...
Lễ hội Halloween 2019<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Trường Tiểu học Quốc Tế IPS là tên gọi của bậc Tiểu học Trường Quốc tế Á Châu
Trường Trung học Á Châu AHS là tên gọi của bậc THCS & THPT Trường Quốc tế Á Châu
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved