Thông báo

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường;
Xem tiếp ...
Thông báo<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Thông báo

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường;
Xem tiếp ...
Thông báo<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Thông báo

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường;
Xem tiếp ...
Thông báo<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

ĐÓN XUÂN VUI CÙNG “ALL FOR PEACE” - LỄ HỘI HÓA TRANG 2020...

Từ ngày 08 đến ngày 15/01/2020 vừa qua, Lễ hội hóa trang với chủ đề "ALL FOR PEACE” đã diễn ra tại 06 cơ sở tiểu học: Thái Văn Lung, Văn Thánh, Cộng...
Xem tiếp ...
ĐÓN XUÂN VUI CÙNG “ALL FOR PEACE” - LỄ HỘI HÓA TRANG 2020...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Trường Tiểu học Quốc Tế IPS là tên gọi của bậc Tiểu học Trường Quốc tế Á Châu
Trường Trung học Á Châu AHS là tên gọi của bậc THCS & THPT Trường Quốc tế Á Châu
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved