Làm thế nào để học sinh học tập một cách độc lập?...

Andrew Tiffany - chuyên gia huấn luyện giáo viên thuộc tổ chức National Geographic Learning Asia với hơn 25 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đã...
Xem tiếp ...
Làm thế nào để học sinh học tập một cách độc lập?...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Parent’s Day - Ngày hội gắn kết giữa Phụ huynh và Asian School...

Với nhiều đổi mới và ý nghĩa, Ngày hội Phụ huynh học sinh - Parent’s Day của Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu năm học 2020 - 2021 đã nhận được sự...
Xem tiếp ...
Parent’s Day - Ngày hội gắn kết giữa Phụ huynh và Asian School...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Lễ hội đồ chơi Toy Festival 2020 – 2021

Lễ hội đồ chơi hàng năm được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở và Trung học phổ thông của Trường Quốc tế Á Châu. Đây...
Xem tiếp ...
Lễ hội đồ chơi Toy Festival 2020 – 2021<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Trường Tiểu học Quốc Tế IPS là tên gọi của bậc Tiểu học Trường Quốc tế Á Châu
Trường Trung học Á Châu AHS là tên gọi của bậc THCS & THPT Trường Quốc tế Á Châu
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved