Thông báo

Điều chỉnh việc đi học lại sau dịch Covid-19 của học sinh Bậc Tiểu học IPS (lần 2)
Xem tiếp ...
Thông báo<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Học sinh Asian School háo hức trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học do dịch Covid-19...

Hôm nay 08/5/2020, học sinh khối 4 & 5 của Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã chính thức quay trở lại trường với sự vui mừng, háo hức khi được...
Xem tiếp ...
Học sinh Asian School háo hức trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học do dịch Covid-19...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Thông báo

Điều chỉnh việc đi học lại sau dịch Covid-19 của học sinh Bậc Tiểu học IPS
Xem tiếp ...
Thông báo<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved