E-brochure

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS), Viện Nghiên Châu Á (IAS) và Trường...
Xem tiếp ...
E-brochure<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Group Training 2019-2020

Khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên và giáo viên trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, phát triển chuyên môn.
Xem tiếp ...
Group Training 2019-2020<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Gặp gỡ giữa Trường Quốc tế Á Châu và Tổ chức giáo dục College Board...

Sáng ngày 10/6/2020, Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã đón tiếp đại diện Tổ chức College Board (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc tại trường. Đây là...
Xem tiếp ...
Gặp gỡ giữa Trường Quốc tế Á Châu và Tổ chức giáo dục College Board...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Chúc mừng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)...

Nhiệt liệt chúc mừng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) - thành viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) - đạt kiểm định của Hội đồng kiểm định...
Xem tiếp ...
Chúc mừng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved