- Học sinh tham gia Câu lạc bộ Khoa học đến trường và ra về đúng giờ, tuân thủ nội quy học sinh, các quy định tự học, quy định của các phòng chức năng…
- Khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, học sinh cần phải theo dõi thông báo liên quan được dán tại trường hoặc trên website của trường và tuân thủ những thông báo đó.
- Học sinh phải tuân thủ theo các yêu cầu của giáo viên cố vấn.
- Học sinh phải giữ gìn cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy và học và các dịch vụ khác tại trường. Học sinh phải đền bù tất cả các thiệt hại cho nhà trường theo giá hàng mới ngoài thị trường nếu làm hư hại dù bất kỳ lý do gì.
- Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động liều lĩnh, hủy hoại, mất mát hoặc các tai nạn mà học sinh có thể gặp phải trong thời gian sinh hoạt câu lạc bộ.
- Học sinh tự bảo quản đồ dùng học tập và vật dụng cá nhân. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát về tài sản của học sinh.
- Trường không quy định đồng phục cho học sinh các giờ sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ 7, tuy nhiên học sinh không được trang điểm; cần ăn mặc đẹp, mang giày có quai hậu, tóc tai gọn gàng và tác phong lịch sự khi vào trường.