Cuộc thi tìm kiếm tài năng của Chương trình học bổng du học hè 2013

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của học sinh, Trường Quốc tế Á Châu tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng của Chương trình học bổng du học hè 2013.

Chương trình học bổng du học hè 2013 với tổng trị giá 32.307 USD (tương đương 677,1 triệu đồng VNĐ) gồm:

- 02 suất du học hè EF 4 tuần tại Santa Barbara - Hoa Kỳ do Trường Quốc tế Á Châu chi trả và 01 suất du học hè EF 4 tuần tại Santa Barbara - Hoa Kỳ do EF Education First tài trợ - mỗi suất trị giá 5.519 USD (tương đương 115,7 triệu đồng) - dành cho học sinh bậc Trung học AHS;

- 05 suất du học hè EF 2 tuần tại Singapore do Trường Quốc tế Á Châu chi trả và 01 suất du học hè EF 2 tuần tại Singapore do EF Education First tài trợ - mỗi suất trị giá 2.625 USD (tương đương 55 triệu đồng) - dành cho học sinh bậc Tiểu học IPS.

Học sinh từ khối 1 đến khối 10 có thể đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng để giành học bổng du học hè 2013 bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký (đính kèm) nộp cho Giáo viên chủ nhiệm/Quản nhiệm trước 5:00 pm ngày 20/5/2013.

Quý Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo thể lệ cuộc thi và các thông tin chi tiết tại www.asianschool.edu.vn hoặc bảng Thông báo ở các cơ sở học.

Lưu ý:

  1. Học bổng chỉ có giá trị khi học sinh tiếp tục theo học năm học 2013 - 2014 tại Trường Quốc tế Á Châu. Nếu học sinh chuyển trường vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học 2013 - 2014, Phụ huynh sẽ phải hoàn trả toàn bộ giá trị học bổng đã được nhận nêu trên.
  2. Mức học bổng nêu trên chỉ bao gồm chi phí sinh hoạt, học tập, đi lại, bảo hiểm theo mức phí quy định của EF. Học bổng trên không bao gồm các khoản phí như phí dịch thuật hồ sơ, xin cấp passport và visa, tham quan ngoài chương trình, chi phí cá nhân và các chi phí khác phát sinh nếu có.
  3. Học bổng không được chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào và không được quy đổi thành tiền mặt.
  4. Học bổng không áp dụng cho học sinh đã nhận học bổng du học hè 2012.
  5. EF Education First chịu trách nhiệm tổ chức các khóa du học hè của Chương trình học bổng du học hè 2013 nói trên. Học sinh đạt học bổng sẽ tuân thủ các quy định của Chương trình Du học hè EF.
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved