Thể lệ cuộc thi tìm kiếm tài năng của Chương trình du học hè 2013

 1. Mục đích
  Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của học sinh, Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng của Chương trình học bổng du học hè 2013.
 2. Giá trị học bổng
  1. Dành cho học sinh AHS
   • 1 học bổng chương trình du học hè EF 4 tuần tại Santa Barbara - Hoa Kỳ do Tổ chức Giáo dục Quốc tế EF cấp
   • 2 học bổng chương trình du học hè EF 4 tuần tại Santa Barbara - Hoa Kỳ do Trường Quốc tế Á Châu cấp
   Trị giá học bổng: 5.519 USD/suất
  2. Dành cho học sinh IPS
   • 1 học bổng chương trình du học hè EF 2 tuần tại Singapore do Tổ chức Giáo dục Quốc tế EF cấp
   • 5 học bổng chương trình du học hè EF 2 tuần tại Singapore do Trường Quốc tế Á Châu cấp
   Trị giá học bổng: 2.625 USD/suất
 3. Đối tượng tham gia:
  • - Bậc Tiểu học IPS: Học sinh từ khối 1 đến khối 5
  • - Bậc Trung học AHS: Học sinh từ khối 6 đến khối 10
 4. Thể lệ Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng
  1. Vòng 1: từ 17.05.2013 đến 21.05.2013
   • - Học sinh nộp phiếu đăng ký xét cấp học bổng cho Giáo viên chủ nhiệm/Quản nhiệm từ ngày 17.5.2013 đến ngày 20.5.2013.
   • - Tất cả HS đăng ký sẽ tham gia cuộc thi viết luận vào ngày 21.5.2013 tại cơ sở học.
   • - Hội đồng xét cấp học bổng tiến hành xem xét và chọn các ứng viên xuất sắc nhất của vòng 1.
   • - Các HS đạt vòng 1 sẽ tham gia thi vòng 2 theo cơ sở.
  2. Vòng 2 (cấp cơ sở) – thuyết trình: ngày 23 & 24.5.2013
   • - Địa điểm: Các campus bậc Trung học AHS và bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu
   • - Thời gian: Bậc trung học AHS vào lúc 8am ngày 23.5.2013, bậc Tiểu học IPS vào lúc 8am ngày 23 và 24.5.2013.
   • - Học sinh tham gia vòng 2 sẽ trình bày bài thuyết trình theo chủ đề. Chủ đề được thông báo đến các ứng viên vào ngày 21.5.2013.
   • Thời gian thuyết trình: tối đa 4 phút
   • Tiêu chí chấm điểm
    • Organization: (2 points)
    • Topic Knowledge: (2 points)
    • Audience Adaptation: (2 points)
    • Language Use: (Verbal Effectiveness) (2 points)
    • Delivery: (Nonverbal Effectiveness): (2 points)
   • Bậc Tiểu học IPS: Quán quân của mỗi cơ sở IPS được trao học bổng du học hè 2013.
   • Bậc Trung học AHS: Các ứng viên xuất sắc nhất cấp cơ sở của AHS (Pasteur & Trannhatduat: 1 HS/cơ sở, Caothang & Conghoa: 2HS/cơ sở) sẽ tham gia vòng hệ thống tại Caothang Campus 2 ngày 25.5.2013.
  3. Vòng 3 (cấp hệ thống) – thuyết trình: ngày 25.5.2013 (chỉ dành riêng cho HS bậc Trung học AHS)
   • Học sinh tham gia vòng 3 sẽ trình bày bài thuyết trình theo chủ đề. Chủ đề được thông báo đến các ứng viên vào ngày 23.5.2013.
   • Thời gian thuyết trình: tối đa 5 phút
   • Tiêu chí chấm điểm
    • Organization: (2 points)
    • Topic Knowledge: (2 points)
    • Audience Adaptation: (2 points)
    • Language Use: (Verbal Effectiveness) (2 points)
    • Delivery: (Nonverbal Effectiveness): (2 points)
   • 3 ứng viên xuất sắc nhất vòng 3 bậc Trung học AHS được trao học bổng du học hè 2013.
   • Các HS đạt học bổng du học hè 2013 (bậc Trung học AHS và bậc Tiểu học IPS) sẽ được công bố vào giờ sinh hoạt chào cờ tại cơ sở ngày 27.5.2013 và trao học bổng trong Lễ tổng kết năm học.
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved