KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ 2014 -2015 - CƠ SỞ CỘNG HÒA

 

      SEMESTER I

           STARTER

           ELEMENTARY

           PRE-INTERMEDIATE

           INTERMEDIATE

           UPPER-INTERMEDIATE

           TOEFL

      SEMESTER II

           STARTER

           ELEMENTARY

           PRE-INTERMEDIATE

           INTERMEDIATE

           UPPER-INTERMEDIATE

           TOEFL

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved