Tìm kiếm

Tất cả
185ch

Để hỗ trợ cho việc dạy, học môn Vật lí 11 theo chương trình SGK mới ban hành năm 2004 - 2005, chúng tôi xin giới thiệu cuốn "Thiết kế bài giảng vật lí trung học cơ cở 11 tập II". Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng vật lí 10 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.
Về nội dung: Sách bám sát nội dung SGK, theo chương trình THCS gồm 30 bài. Ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm, nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết trên lớp.

Về phương pháp: Sách đã cố gắng vận dụng phương pháp dạy học mới để truyền tải từng nội dung cụ thể của bài học. Ở mỗi tiết học, tác giả còn chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của GV và HS trong quá trình dạy - học, coi đây là hai hoạt động cùng nhau, trong đó cả HS và GV đều là chủ thể của hoạt động
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved