Kế hoạch cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 2017 - 2018

I. Mục đích

 • - Tạo điều kiện cho học sinh trau dồi kỹ năng hùng biện, trình bày trước đám đông.
 • - Phát huy kỹ năng tiếng Anh của học sinh.
 • - Tạo sân chơi bổ ích, giúp cho học sinh thêm tự tin.

II. Thời gian tổ chức:

 • - Vòng cơ sở: từ 20.11.2017  đến 24.11.2017
 • - Dự kiến vòng hệ thống: 05.01.2018

III. Chủ đề

Chủ đề của năm
Speaking topic of the year 2017-2018
“What it means for a young citizen to be involved in communal activities.”

IV. Thể lệ

 • 1. Thành phần tham gia: Tất cả học sinh AHS (bậc trung học)
 • 2. Cách thức tham gia:
  • a. Cấp lớp: Tất cả học sinh tham gia (tiết Speaking và giờ sinh hoạt speaking club)
  • b. Cấp cơ sở: Các học sinh đạt giải nhất cấp lớp và thi theo từng nhóm cấp độ
   • Starter, Elementary, Pre-Inter
   • Inter, Upper
   • Toefl (Beginner, Inter, Advanced,…)
  • c. Cấp hệ thống: Các học sinh đạt giải nhất cấp cơ sở của từng nhóm cấp độ
   • Starter, Elementary, Pre-Inter
   • Inter, Upper
   • TOEFL (Beginner, Inter, Advanced,…)

V. Tiêu chí chấm điểm

 • Organization: (20 points)
 • Topic Knowledge: (20 points)
 • Audience Adaptation: (20 points)
 • Language Use: (Verbal Effectiveness) (20 points)
 • Delivery: (Nonverbal Effectiveness): (20 points)
 • Tiêu chí cụ thể: (được đính kèm)
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved