Giáo viên tiếng việt cơ sở Cộng Hòa

LÊ THỊ THANH HUYỀN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 25/10/1991
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ NGỌC THỦY
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 11/01/1987
Chuyên môn: Ngữ Văn
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ GIÁNG HIỀN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 25/04/1964
Chuyên môn: Sinh Học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG PHÚC
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 16/09/1992
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ HÀ QUYÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 01/06/1994
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ KIM THẢO
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 01/01/1992
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

TRỊNH XUÂN HẬU
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 15/04/1992
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

VÕ THỦY HÀ
Bằng cấp: Kỹ sư
Năm sinh: 27/09/1966
Chuyên môn: KT nữ công
Quốc tịch: Việt Nam

HỒ THỊ HUỲNH MAI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 09/02/1956
Chuyên môn: Địa lí
Quốc tịch: Việt Nam

PHAN ĐẶNG BÌNH YÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 18/01/1983
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ LỆ HẰNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 24/06/1987
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 28/04/1989
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

PHẠM XUÂN ĐĂNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 10/04/1988
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG ANH
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/11/1989
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 19/11/1986
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ LAN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 18 /2/ 1974
Chuyên môn: Ngữ Văn
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ HOÀNG PHƯƠNG KHANH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 14/08/1981
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

CHÂU KHẮC DIỄM PHƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 14/05/1964
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Việt Nam

NGÔ TÙNG NHÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 10/02/1994
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

ĐÀO THỊ LỰU
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 20/03/1981
Chuyên môn: Hoá học
Quốc tịch: Việt Nam

PHAN THỊ NHẤT PHƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 02/8/1985
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 05/03/1988
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 25/10/1989
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

PHAN QUỐC LUÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 20/12/1993
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ LOAN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 29/06/1973
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ TẤN TRƯỜNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 18/10/1991
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ AN VY
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 03/05/1993
Chuyên môn: Âm nhạc
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ VĂN LỢI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 26/9/1993
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THẢO
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 15/11/1992
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH MAI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 28/12/1989
Chuyên môn: Vật lí
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN PHƯƠNG HOA
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 23/09/1961
Chuyên môn: Địa lí
Quốc tịch: Việt Nam

HUỲNH THỊ PHƯỢNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 04/12/1979
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Việt Nam

BÍCH KHÁNH BẠCH VÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 18/04/1980
Chuyên môn: Ngữ Văn
Quốc tịch: Việt Nam

VƯƠNG KIM TRANG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 17/10/1950
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

BÙI KIM THÀNH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 04/05/1984
Chuyên môn: Toán Học
Quốc tịch: Việt Nam

ÔNG THỊ PHƯƠNG THẢO
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 23/10/1966
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ LÝ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 22/06/1991
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

CAO THỊ VĨNH PHƯƠNG
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 11/02/1989
Chuyên môn: Vật lí
Quốc tịch: Việt Nam

HUỲNH THỊ MAI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 08/03/1978
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

VÕ THỊ XUÂN LAN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 22/06/1992
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ NHÀN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 15/03/1991
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN TẤN TÀI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 1992
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG TẦN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 22/10/1981
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

PHẠM NGỌC VÀNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 15/04/1993
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

HUỲNH HỮU HỌC
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 03/08/1994
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ TÙNG LÂM
Bằng cấp: Tiến sĩ
Năm sinh: 19/09/1982
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

TRƯƠNG VĂN THÔNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 06/8/1991
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

DƯƠNG ANH ĐÀO
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 05/03/1983
Chuyên môn: Địa lí
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ TỐ TÂM
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 22/6/1982
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ TRÚC LY
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 16/9/1990
Chuyên môn: Âm nhạc
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN NGỌC TRINH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 26/12/1965
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 25/08/1979
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

PHAN THỊ THU HƯỜNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 24/10/1968
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

ĐẶNG VĂN TIỆN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 07/11/1986
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Việt Nam

NGÔ AN NINH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 15/8/1955
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN XUÂN SƠN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 01/05/1991
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

VÕ THỊ VÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 07/10/1990
Chuyên môn: Tin Học
Quốc tịch: Việt Nam

PHAN THỊ PHƯỢNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/04/1992
Chuyên môn: Địa lí
Quốc tịch: Việt Nam

PHẠM THỊ KIM LIÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 15/07/1991
Chuyên môn: Tin Học
Quốc tịch: Việt Nam

HOÀNG ĐẠT
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 07/09/1993
Chuyên môn: Địa lí
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC ANH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 27/06/1994
Chuyên môn: Giáo dục chính trị
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN NGỌC HIẾN
Bằng cấp: Kĩ sư CNTT
Năm sinh: 14/10/1971
Chuyên môn: CNTT
Quốc tịch: Việt Nam

DƯƠNG HÙNG DŨNG
Bằng cấp: Cử nhân CĐ
Năm sinh: 08/08/1991
Chuyên môn: Vật lí
Quốc tịch: Việt Nam

BÙI VĂN THIÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/03/1984
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN PHƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân
Năm sinh: 20/07/1991
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 26/10/1982
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

PHAN THỊ NGỌC ÁI
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/01/1987
Chuyên môn: Triết học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU KHANH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 09/06/1993
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

BÙI DUY TÍNH
Bằng cấp: Cử nhân
Năm sinh: 26/10/1990
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

NGÔ THỊ THANH HỒNG
Bằng cấp: Cử nhân
Năm sinh: 13/3/1990
Chuyên môn: Vật lí
Quốc tịch: Việt Nam

BÙI THỊ KIM DUNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 01/02/1991
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

TRƯƠNG HÒA TRƯỜNG
Bằng cấp: Cử nhân
Năm sinh: 05/05/1981
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ DO LINH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 11/08/1987
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

PHẠM THỊ KIM THANH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 13/12/1991
Chuyên môn: Vật lý
Quốc tịch: Việt Nam

HỒ THỊ GIÁNG THU
Bằng cấp: Cử nhân
Năm sinh: 17/07/ 1983
Chuyên môn: Ngữ Văn
Quốc tịch: Việt Nam

CAO THỊ NGÁT
Bằng cấp: Cử nhân
Năm sinh: 02/05/1988
Chuyên môn: Hóa học
Quốc tịch: Việt Nam

MANG VIÊN NGỌC UYÊN
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 25/04/1987
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

ĐỒNG THỊ HẰNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 07/05/1981
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

DƯƠNG NGỌC LÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 12/08/1993
Chuyên môn: Hoá học
Quốc tịch: Việt Nam

TRỊNH HẢI YẾN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 15/02/1983
Chuyên môn: Địa lí
Quốc tịch: Việt Nam

PHAN VĂN THÀNH
Bằng cấp: Thạc sĩ
Năm sinh: 30/10/1976
Chuyên môn: GDCD
Quốc tịch: Việt Nam

LƯƠNG NHƯ THỦY
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 22/09/1980
Chuyên môn: Vật Lý
Quốc tịch: Việt Nam

VÕ HỮU NGHĨA
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 24/08/1983
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

NGÔ NGỌC TUYẾT
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 24/05/1982
Chuyên môn: GDCD
Quốc tịch: Việt Nam

HÀ CHÍ THÀNH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 24/07/1980
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 13/06/1987
Chuyên môn: Công Nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

VÕ CHÍ THÀNH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 19/06/1967
Chuyên môn: Công Nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

CAO THỊ LỆ CHI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 21/05/1990
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ HOÀI PHONG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 1991
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN CAO KỲ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 02/10/1992
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ HÀ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 07/10/1992
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

PHÙNG THỊ THU TRANG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 03/06/1983
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Năm sinh: 20/12/1991
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

1[2]  
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved