Giáo viên tiếng việt cơ sở Thái Văn Lung

HUỲNH THỊ THANH BÌNH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 08/09/1992
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ THÚY DIỄM
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 15/03/1990
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THANH XUÂN
Bằng cấp: Thạc sĩ
Ngày sinh: 09/05/1988
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN MINH KHƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 20/06/1992
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ THANH MỸ
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 22/04/1990
Chuyên môn: Sử
Quốc tịch: Việt Nam

HUỲNH MINH PHÚC
Bằng cấp: Cao đẳng
Ngày sinh: 08/09/1993
Chuyên môn: GDCD
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN LINH TÂM
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 06/12/1992
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

VI THỊ THẠCH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 17/07/1992
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 17/07/1992
Chuyên môn: Địa lý
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN TIẾN THỊNH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 19/03/1993
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 30/11/1989
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ VINH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 14/02/1990
Chuyên môn: Hoá học
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ TƯỜNG VY
Bằng cấp: Cao đẳng
Ngày sinh: 20/06/1993
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ THỊ BÍCH
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 24/08/1992
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

DANH THỊ NGỌC CHÂU
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 29/09/1988
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ HẢI
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 29/05/1985
Chuyên môn: Địa lý
Quốc tịch: Việt Nam

TRỊNH THỊ HƯƠNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 25/05/1988
Chuyên môn: Giáo dục chính trị
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ HUYỀN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 25/07/1992
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ TRÚC LIÊN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 15/02/1992
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN LÊ NGÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 10/12/1990
Chuyên môn: Quản lý giáo dục
Quốc tịch: Việt Nam

ĐÀO THỊ NHUNG
Bằng cấp: Cao đẳng
Ngày sinh: 03/10/1988
Chuyên môn: Tiếng Anh
Quốc tịch: Việt Nam

HÀN THỊ THẢO
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 12/09/1987
Chuyên môn: Lịch sử
Quốc tịch: Việt Nam

HOÀNG THỊ THÚY
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 04/08/1992
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

TRẦN THỊ NGỌC THÚY
Bằng cấp: Cao đẳng
Ngày sinh: 24/08/1994
Chuyên môn: Tiếng Anh
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 18/03/1991
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

THIỀU THỊ THỦY
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 25/05/1987
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

PHAN TRẦN THIÊN TRANG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 01/01/1981
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN THỊ VÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 07/07/1991
Chuyên môn: Ngữ văn
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN QUỐC THY
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 06/10/1985
Chuyên môn: Nhạc
Quốc tịch: Việt Nam

DƯƠNG THỊ HẢI TÂN
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 22/04/1975
Chuyên môn: Sinh học
Quốc tịch: Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG ÁNH
Bằng cấp: Cao đẳng
Ngày sinh: 02/06/1967
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

DƯƠNG THANH PHONG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 20/11/1984
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam

VÕ VIẾT HIỆP
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 07/07/1991
Chuyên môn: Mĩ thuật
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ QUANG TRƯỜNG
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 20/02/1993
Chuyên môn: Vật lý
Quốc tịch: Việt Nam

NGÔ TIẾN HIỆP
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 06/02/1978
Chuyên môn: Tin học
Quốc tịch: Việt Nam

LÊ LẠC
Bằng cấp: Cử nhân ĐH
Ngày sinh: 05/01/1979
Chuyên môn: Thể dục
Quốc tịch: Việt Nam

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved