Cuộc thi tìm kiếm tài năng của Chương trình học bổng năm học 2016-2017

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của học sinh, Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng năm học 2016-2017 cho học sinh.

Chương trình học bổng của Cuộc thi tìm kiếm tài năng 2016 gồm:

- Đối với học sinh khối 1, 2, 3, 4 & 5: Trường Quốc tế Á Châu trao tặng 06 suất học bổng 50% học phí năm học 2016-2017 cho học sinh đạt giải tại mỗi cơ sở Bậc Tiểu học IPS (cơ sở Cộng Hòa 1 được chọn 02 học sinh nhận học bổng), trị giá mỗi suất học bổng từ 36,06 triệu VNĐ đến 44,57 triệu VNĐ.

Các em học sinh đạt giải sẽ được tuyên dương trước toàn trường, được cấp giấy chứng nhận học bổng và trở thành gương mặt tiêu biểu Quốc tế Á Châu 2016 trên website của Trường.

Học sinh từ khối 1 đến khối 5 có thể đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng để giành học bổng năm học 2016-2017 bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký nộp cho Giáo viên chủ nhiệm trước 17 giờ ngày 19/4/2016.