Thông báo

Thông báo lễ tốt nghiệp 2019<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Thông báo lễ tốt nghiệp 2019

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể học sinh lớp 12 niên khóa 2018-2019...

Hoạt động ngoại khóa

Lễ hội Halloween 2019

Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào 31 tháng...

Vui hội Trăng rằm 2019

“Vui Hội Trăng Rằm” là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của trường...

Cuộc thi Oliver Stone’s video clip

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu phát huy tính sáng tạo và năng động của...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved