LỊCH HOẠT ĐỘNG

- Hoạt động vào thứ 7 hằng tuần

- Từ 7h00 đến 11h00

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved