Tìm kiếm

Tất cả
con lon nhanh
Nằm trong bộ sách Những tấm lòng cao cả, Con lớn nhanh bên Cha mỗi ngày gồm những câu chuyện có thật chủ yếu xoay quanh các mối quan hệ trong cuộc sống đời thường. Đó là tình cảm ruột thịt giữa các thế hệ, sự trở lại cuộc sống của những người bất hạnh, những cuọc sống thu mình và xa lánh mọi người; những kin nghiệm sống của lớp người đi trước và thành đạt; là tâm trạng của những người già và khát vọng của tuổi thơ; là sự khủng hoảng của tuổi vị thành niên...Và bao trùm lên tất cả là tấm lòng nhân ái, là tình yêu bao la của con người đối với con người, đối với thiên nhiên và loài vật.
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved