Thông báo

Thực hiện theo Chỉ thị 16, Trường Quốc tế Á Châu tạm nghỉ để đảm bảo việc giãn cách xã hội trước tình hình Covid-19 đang lây lan nhanh trong cộng đồng. Mọi vấn đề liên quan đến Bậc Trung học AHS, Quý Phụ huynh vui lòng gọi vào hotline theo từng cơ sở

Conghoa campus 2: 0911 048900

Caothang campus 2: 078 9569869

Trannhatduat campus 1&3: 092 7681668

Thaivanlung campus: 033 5571510

Nguyenvanhuong campus: 093 8013850

Vanthanh campus: 096 9649002

Pasteur campus: 096 9649002

Trân trọng.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved