Công dân toàn cầu & Giáo dục liên văn hóa

Với triết lý giáo dục “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, Trường Quốc tế Á Châu không ngừng nỗ lực để mang đến nền giáo dục chất lượng mang tính toàn cầu dành cho học sinh Việt Nam và quốc tế theo xu hướng hội nhập, khuyến khích học sinh trau dồi kiến thức, kỹ năng, thái độ, các giá trị và năng lực cần thiết để thích nghi với thế giới luôn thay đổi.

Công dân toàn cầu

Công dân toàn cầu

Ý thức mạnh mẽ về bản sắc và tinh thần hội nhập đa liên kết với cộng đồng quốc tế là kim chỉ nam dẫn dắt học sinh Trường Quốc tế Á Châu trong mọi tương tác với thế giới ngày một toàn cầu hoá. Thái độ tôn trọng, trân quý sự đa dạng giúp học sinh hiểu biết sâu sắc về cách thế giới vận hành và trách nhiệm của bản thân khi tham gia vào xã hội rộng lớn. Năng lực toàn cầu và khao khát tích luỹ những tri thức tinh hoa của thế giới vun đắp tinh thần công dân toàn cầu cho học sinh Trường Quốc tế Á Châu.

Tại Trường Quốc tế Á Châu, công dân toàn cầu được thể hiện qua những khía cạnh sau:

• Học sinh thông thạo ngôn ngữ mẹ đẻ và có hiểu biết về văn hóa, truyền thống và lối sống của địa phương;

• Học sinh thông thạo ngoại ngữ và lĩnh hội kiến thức và kỹ năng toàn cầu;

• Học sinh là những người học tập suốt đời, có hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau và có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu;

• Học sinh biết tán dương và tôn trọng sự đa dạng;

• Học sinh có khả năng tự thích nghi với nhiều môi trường khác nhau;

• Học sinh tham gia vào các hoạt động tại địa phương và toàn cầu.

Giáo dục quốc tế/liên văn hoá:

Thế giới phát triển theo hướng hợp tác đa phương, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Trường Quốc tế Á Châu là động viên và khuyến khích học sinh vượt qua ranh giới để thấm nhuần tinh thần quốc tế trong giáo dục, khao khát nền tri thức toàn cầu và hòa bình thế giới.

Trường Quốc tế Á Châu chú trọng hun đúc tinh thần đa văn hoá và các giá trị giáo dục phổ quát cho học sinh, giúp các em trân quý mọi ngôn ngữ, văn hoá, và quốc tịch, từ đó phấn đấu vì một thế giới nhân đạo hơn, hoà bình hơn, ổn định, và bao dung hơn.

Trường Quốc tế Á Châu thúc đẩy giáo dục quốc tế/liên văn hóa thông qua những nội dung sau:

• Tôn vinh sự đa dạng văn hoá;

• Tôn trọng các hệ giá trị và quan điểm văn hoá khác nhau;

• Trao đổi ý tưởng và tri thức với thế giới, phấn đấu học hỏi từ sự đa dạng trong mọi khía cạnh của thế giới;

• Định hình tinh thần công dân toàn cầu cho học sinh qua những giờ học tại lớp.