Thủ tục rút hồ sơ

 • Đối với học sinh chuyển trường
  1. Hoàn tất học phí và các khoản phí theo quy định.
  2. Viết đơn xin chuyển trường theo mẫu đơn của nhà trường.
  3. Có giấy tiếp nhận của trường chuyển đến.
  4. Giải quyết hồ sơ chuyển trường trong vòng 1 tuần sau ngày gửi đơn và hoàn tất các thủ tục trên.
  5. Nhà trường sẽ cấp giấy giới thiệu chuyển trường và bảng điểm (nếu chuyển giữa cấp học) kèm theo hồ sơ học bạ.
  6. Trường hợp học sinh chuyển về trường khác tỉnh, nhà trường sẽ cấp giấy giới thiệu phụ huynh đến PGD hoặc SGD để liên hệ làm thủ tục
 • Đối với học sinh du học
  1. Hoàn tất học phí và các khoản phí theo quy định.
  2. Viết đơn xin chuyển trường theo mẫu đơn của nhà trường.
  3. Giải quyết hồ sơ chuyển trường trong vòng 1 tuần sau ngày gửi đơn và hoàn tất các thủ tục trên.
Lưu ý :
 • Học sinh đã nhập học và đã sử dụng dịch vụ xe đưa rước trước đó, rút hồ sơ và ngưng học tập sinh hoạt tại Trường, Phụ huynh cần gửi đơn rút hồ sơ và đơn đề nghị rút phí chậm nhất là ngày cuối tháng của tháng học sinh ngưng học tập sinh hoạt tại Trường:
 • - Tiền ăn được hoàn trả 100% trên số tiền đã thanh toán cho các ngày chưa ăn;
 • - Học phí - tiền xe của tháng ngưng học tập sinh hoạt không hoàn trả; học phí và tiền xe của các tháng tiếp theo đã đóng trước được hoàn trả 100% trên số tiền đã thanh toán.
 • * Ngày nộp đơn là căn cứ để Trường hoàn trả học phí và tiền xe.